Сайтът на "Междуетническа инициатива" е в процес на основна преработка. Съжаляваме за причиненото неудобство. За възникнали въпроси потърсете ни на адрес ieifoundation@yahoo.com

"Междуетническа инициатива" е неправителствена организация, създадена през 1996 г, която работи: За подобряване културата на взаимодействие между различните етнокултурни общности в страната и възможностите за социална интеграция; За подобряване на публичната, медийната и институционалната среда чрез иницииране и апробиране на иновативни практики в дейността на публичните институции, вкл.механизми за отчетност и контрол на дейността им; За развитие на местни общности и повишаване на организационен и застъпнически капацитет на граждански организации и групи.

Сфери на дейност и експертиза: Мониторинг на обществени политики и подготовка на доклади; Застъпничество по законодателство, оперативни документи и политики; Консултации с институции, организации, медии; Провеждане на публични форуми, обучения; Посредничество между институции и местни общности; Координиране на коалиции и мрежи от организации на местно, национално, международно ниво; Издателско-информационна дейност.